Welcome to Collaction. Continue your journey in English.

升級再造:沸膠少年團 "GAU" Buster

減廢重塑係我地既夢想!飲完即棄既膠樽,唔通真係只有去堆填?  再係咁落去,地球上每一種生命都會俾塑膠消滅嫁! 我地要用我地既力量去守護地球,我地唔可以再消費即棄塑膠! 啊啊啊啊啊! (儲氣) 我地係浸信會天虹小學升級再造 沸膠少年團Gao Buster!

選擇您的參與選項,或能提供的資源

喜歡這個項目?小額支持使他們為社會帶來更多創新元素!
資金
用作購買鋼材零件,製作碎膠機械。
已提供:0 / 1000

大型餅房焗爐
啟動下一階段大型塑料成品製作
已提供:0 / 1

沸膠專家
求關注及合作。
已提供:0

發起人

3 發起項目
天虹五金成員,畢業於香港教育大學視覺藝術教育(榮譽)學系,就讀大學時已開始鑽研動手做升級再造,並將所習得知識和技巧融入教學環境,希望讓學生學習動手做的快樂,升級再造給予物件可持續的生命。已完成真人大小的木船-「真.大船王」計劃(2017-2018) 及升級再造:流動藝術車(2016-2017)。

正追蹤的用戶

項目展示服務由 Collaction 提供

追蹤我們

LANGUAGE / 語言

© 2014-2019 Made with by Collaction Team.